Tilbake

Utviklet Trandums merkevare i respekt for en viktig historie

Trandum er en historisk arena med historier som aldri må glemmes. I Trandumskogen ble 194 menn som kjempet mot den tyske okkupasjonsmakten henrettet i skjul av nattens mørke. Først etter krigen ble ugjerningene avslørt. Dette er en historie som ikke må glemmes, men som skal være med å utvikle en ivaretakende og utviklende framtid. Trandumskogen og Trandum leir er en læreplass der historien levendegjøres, og hvor frihet og likhet er pensum.

Om kunden

Stiftelsen Trandum skal utvikle Trandumskogen og Trandum leir til et sted for refleksjon og lærdom – hvor linjene mellom fortid og framtid spleises. Trandum består av minneplass Trandumskogen og selve leiren, hvor det er ulike aktiviteter og hvor det er ambisjoner om å formidle hærhistorien og institutalisere møteplasser for kunnskapsutviklling. Trandum leir skal også være et sosialt samlingssted for veteraner fra internasjonale oppdrag.   

Utfordringen

Både leiren og Trandumskogen har gjennom årene gradvis forsvunnet fra samfunnets oppmerksomhet. Nå har Stiftelsen Trandum fått bidrag fra offentlige og private aktører for å hente fram og bygge videre på historiene. Et viktig arbeid er å engasjere ungdom gjennom å formidle og levendegjøre historien. Kampen mot menneskefiendtlige ideologier er viktigere enn noensinne – og historiens lærdom er et urokkelig fundament for framtidig læring.

Prosessen

Sammen med ildsjelene i stiftelsen Trandum har Spire løftet frem historien til Trandumskogen og Trandum leir. Målet er å etablere Trandum-området som en arena for læring og kunnskapsutvikling i kampen mot urett, overgrep og maktmisbruk. Historiene er sterke nok i seg selv, men de trenger å bli løftet opp i dagen igjen. En viktig målgruppe for arbeidet er ungdom. Dette har vært en sentral føring for prosessen.

Løsningen

Kunden og Spire har jobbet tett for å utvikle et visuelt uttrykk og en identitet som både er tidsriktig og som samtidig viser respekt for historien.

Det ble utviklet en merkevareplattform som binder sammen Trandumskogen og Trandum leir. Trandumskogen er med sin mørke historie en unik arena og læreplass, mens Trandum leir skal videreføres som en arena for ulike aktiviteter. Den visuelle identiteten knytter de ulike formålene sammen i et felles uttrykk.

Ungdom er en hovedmålgruppe, derfor er det lagt vekt på digital kommunikasjon og kunnskapsdeling gjennom nettstedet trandum.no. Informasjonen er tilrettelagt for mobil, og gir dybde og innsikt.

Spire står for merkevareplattform, konsept, rådgivning, design og implementering – hele veien i tett samarbeid med nøkkelmedarbeidere i stiftelsen Trandum.

Uttalelse fra kunden

«Sammen med Spire har vi funnet både det riktige, respektfulle uttrykket og de effektive kanalene for å formidle Trandums historie og ambisjoner.»

- Petter Aunaas, daglig leder i stiftelsen Trandum

Relevante artikler

  • Strategi
  • Design
  • Nettside

Ny og solid identitet for Sentralregisteret

For Sentralregisteret fikk Spire det spennende oppdraget med å utvikle en kommunikasjonsplattform, samt designe ny visuell identitet og hjemmeside. Resultatet er en tydelig og helhetlig profil som er med å bygge autoritet.

  • Strategi
  • Design

Visuell profil for Høgskolesenteret i Kongsvinger

Vi har utviklet ny visuell identitet for Høgskolesenteret i Kongsvinger. Målet deres er å videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby, og løfte næringslivet til nye høyder. Høgskolesenteret er klare for fremtiden, og trengte en profil som gir uttrykk for den strategiske retningen de er på vei i.

Tilbake til toppen