Tjenester

Innsikt og strategi

Effektiv kommunikasjon begynner alltid med tydelige mål. Du vet hvor du vil gå - vi vet hvordan du kommer fram. Innsikt og kunnskap er kjernen i en bærekraftig strategi. Som rådgivere skal vi utfordre og inspirere for å fram de riktige føringene. Sammen med deg kan vi utvikle strategier, forsterke din virksomhets identitet, sette en målrettet kommunikasjonsstrategi og bygge en solid kommunikasjonsplattform.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er vår kjernevirksomhet. Samme med våre oppdragsgivere utvikler vi kommunikasjonsløsningene. Vi bruker en metode hvor målet er å få fram tydelige budskap og godt innhold gjennom effektive løsninger som treffer.

Kombinasjonen av det digitale skiftet og tradisjonelle kommunikasjonskanaler gir deg som kunde unike muligheter til å informere, begeistre, inspirere og betjene kundene. Vi skreddersyr utvikling av strategier, aktivitetsplaner, sterke kommunikasjonskonsepter, optimalisert kommunikasjonsmiks - alt etter dine behov og ambisjoner. Kommunikasjon er vårt fag, og faget er i konstant utvikling - men vi skal alltid være i forkant.

Design og konsept

Design, eller visuell kommunikasjon, forsterker budskapet og formålet ditt. Våre designere utvikler visuelle løsninger for både digitale og trykte kanaler. For å oppnå helhetlige løsninger og en tydelig avsenderprofil utarbeider vi også overordnede kreative, kommunikasjonskonsepter. Kanskje er det på tide at din virksomhet investerer i en ny profil, eller er hjemmesiden utdatert? Vi gir deg gjerne en faglig vurdering.

Kunder og kanaler

Hovedmålet er å finne den effektive vegen fram til dine kunder og interessenter. Spire kommunikasjon er et kanaluavhengig kommunikasjonsselskap - vår oppgave er ikke å selge én, fast kanal, men å finne den beste eksponeringsflaten for din virksomhet. Gjennom felles innsikt analyserer vi utfordringene: Hva er dine kunders behov, og hvor treffer du dem? Nettside, kundemagasin, DM, presentasjoner, Google, Facebook, Snapchat, Instagram - eller digitalt papir? Sammen finner vi den mest effektive kommunikasjonsmiksen.