Tilbake

Ny og solid identitet for Sentralregisteret

For Sentralregisteret fikk Spire det spennende oppdraget med å utvikle en kommunikasjonsplattform, samt designe ny visuell identitet og hjemmeside. Resultatet er en tydelig og helhetlig profil som er med å bygge autoritet.

Norges maskin- og kompetanseregister

Stiftelsen Sentralregistret er en ideell virksomhet som lagrer og formidler informasjon om arbeidsmaskiner og arbeidstakeres kompetanse i form av to register: Maskinregisteret og Kompetanseregisteret. En kan sammenligne dem med Statens Vegvesen som har førerkort- og kjøretøyregister, mens Sentralregisteret har et maskin- og kompetanseregister. Sentralregistret ble grunnlagt i 1989 på initiativ av Direktoratet for Arbeidstilsynet for å lage kompetansebevis. Maskinregistret ble startet i 2015 etter ønske fra bygge- og anleggsnæringen.

Med 1,3 millioner kompetansebevis i systemet og 50.000 nye utstedte bevis i året, har Stiftelsen Sentralregisteret en betydelig andel av markedet. Ettersom de er en stiftelse er det ingen som henter profitt eller utbytte fra driften. De er opptatt av å være en nøytral og upolitisk organisasjon som alle kan forholde seg til.

Profil som formidler myndighet

Sentralregisteret har arbeidet målrettet mot å bli den foretrukne partneren for registrering av både maskiner og kompetanse. Det har derfor vært viktig å skape et visuelt uttrykk som bygger opp under deres nye visjon: Det norske registret for kompetanse, arbeidsmaskiner og -utstyr. De grafiske elementene skal benyttes gjennomgående i all kommunikasjon, og i sin helhet på den nye nettsiden.

Strategi, design og teknologi

Vi startet prosessen med å jobbe aktivt i workshops sammen med nøkkelpersoner i Sentralregisteret. I fase 1 utviklet vi en overordnet kommunikasjonsplattform og -strategi for hvordan Sentralregisteret skal kommunisere mot de prioriterte målgruppene og interessentene. I fase 2 designet vi en tydelig logo og profil i tråd med den overordnete kommunikasjonsplattformen før vi til slutt definerte en optimal innholdsstruktur for en ny hjemmeside.

Sentralregisterets ny profilmanual
Sentralregisterets nye profil og nettside

Solid og helhetlig profil

Med fokus på Sentralregisterets visjon har det vært viktig å skape et visuelt uttrykk som bygger opp autoriteten, men samtidig ivaretar det menneskelige aspektet via bildebruk. Bildene til Sentralregistret skal gjenspeile de forskjellige registrene, brukerne, og deres fagområder.

Med den nye logoen ønsket vi å skape et solid merke, som kan stå både alene og sammen med navnetrekk. Et merke som representerer hvem de er og hva de gjør. Vi tok utgangspunkt i formspråket til standardikoner for registre, bestående av opplisting av horisontale linjer. Vi gjenskapte dette uttrykket i en sirkulær form, som også kunne oppfattes som en S, ved å dreie linjene rundt et senterpunkt. Resultatet ble en kraftig logo med stor kontrast i strektykkelse, som gir formen dynamikk og dybde. Fargepaletten tar utgangspunkt i det samme behovet for autoritet (mørk blå), men henter inn gulfargen for å knytte seg til bygge- og anleggsbransjen.

Nettsiden er en viktig del av den totale servicen bedriften tilbyr. Det var derfor viktig å lage en ny struktur og design, som på en bedre måte får frem Sentralregisterets tjenester. Selve siden er bygget i publiseringsverktøyet Wordpress.

Se den nye nettsiden til Sentralregisteret. 

 

 

 

Relevante artikler

Tilbake til toppen