Tilbake

Solide løsninger for et innovativt selskap

Vi har vært samarbeidspartner på nettside, profilmanual og kommunikasjonsstrategi for Gjermundshaug Gruppen.

Om kunden

Gjermundshaug Gruppen er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen. De har en spennende historie, med lokalt familieeierskap siden 1949. Konsernet har solid økonomi, stiller alltid med kvalitet, og leverer til avtalt tid og pris. Geografisk arbeidsområde er hele landet. Deres tjenester leveres av flere selskaper med forskjellige virksomhets- og markedsområder. Gjermundshaug Gruppen består av Gjermundshaug Anlegg, Anlegg Øst Entreprenør, Specto Remote og Steer.

Utfordringen

Av Gjermundshaug fikk vi det spennende oppdraget med strategisk kommunikasjon, visuell profil med ny profilmanual samt ny nettside.

Gjermundshaug Gruppen ønsket en ny nettside med fokus på tjenester og hva de gjør, fremfor hvordan selskapet er organisert i avdelinger. De benytter nettsiden først og fremst som en informasjonskanal, og den er en viktig del av den totale servicen bedriften tilbyr. Nettsiden er ofte det første kontaktpunktet mellom bedrift og kunde, og er samtidig viktig for ansatte og for rekruttering. Det er derfor viktig at løsningen og ikke minst forsiden gir brukerne et godt førsteinntrykk, og en god opplevelse.

Prosessen

Et felles oppstartsmøte for kommunikasjon, profil og nettside var startskuddet for prosessen.

Nettside

Vi startet forprosjekt med en workshop med nøkkelpersoner fra Gjermundshaug Gruppen, og rådgiver og digital designer fra Spire. Ved utvikling av nettsider er forprosjekt en del av vår prosess, for å sikre en brukervennlig og optimal løsning. I forprosjektet arbeides det med å kartlegge, definere og prioritere innhold og funksjoner.  I workshop jobber vi ut fra kjernemodellen. Kjernemodellen er en metodikk for innholdsdrevet design, der målet er å gjøre nettstedet mest mulig brukervennlig.

Strategisk kommunikasjon

Vårt oppdrag var å etablere en helhetlig og offensiv kommunikasjonsstrategi. Vi startet prosessen med å legge grunnlaget for den operative kommunikasjonsstrategien: Hvorfor og hvordan skal Gjermundshaug Gruppen være førstevalget? Hvordan vinne de gode oppdragene, og de beste medarbeiderne?

Vårt forslag inneholdt spissede strategiske temaer og grunnlag for budskap, samt synliggjøring av viktige utfordringer og muligheter. Gjennom kommunikasjonen skal man gjøre seg attraktive for ansatte, tiltrekke seg nye medarbeidere og lærlinger. I prosessen har vi kommet med anbefalinger til føringer, prioritering av mål og tiltak, kommunikasjonstema og verktøy. Vi leverte til slutt en veileder for kommunikasjon. Kommunikasjonsstrategien for Gjermundshaug skal være en tydelig ledestjerne for alle ansatte.

Visuell profil

Med en stor organisasjon med ulike selskaper uten sterke retningslinjer for visuelle virkemidler, var det en utfordring å forene alt det visuelle til et helhetlig uttrykk – og samtidig ivareta selskapenes særegenhet. Dette er viktig både internt og eksternt for å forsikre kundene om at de er en trygg og seriøs aktør. For den visuelle profilen har Spire jobbet sammen med Flisa Trykkeri. Prosessen rommet nye elementer og forbedringer av eksisterende til hele profilmanualen; alt fra brevark, visittkort til logo og profilering av biler. Verneutstyr, bekledning og anleggsområder har også fått HMS-symbol. Profilmanualen rommer også designelementer, sekundærfarger og bildebruk.

Løsningen

For å imøtekomme nødvendig funksjonalitet og fleksibilitet for nettsiden nå og på sikt, ble det utviklet en kundetilpasset løsning med skreddersøm. Dette gjør det mulig å bygge på og endre løsningen i takt med bedriftens behov. En kundespesifikk løsning gir også en mer smidig brukeropplevelse backoffice. Vi designer og programmerer alle moduler/maler og bygger/programmer en kundetilpasset løsning i Umbraco. Spire er sertifisert og jobber med Umbraco som Content Management System (CMS). Umbraco er veldig fleksibelt, og gir store muligheter da det gjelder løsninger. For nettsiden har vi også bistått med tekstarbeid og oppsett av «Vår historie» for Gjermundshaug, som du kan lese her.

For Gjermundshaug har vi satt opp en helt ny profilmanual med alt det innebærer av logo, typografi, farger, grafiske elementer, postalia, bil- og maskindekor og bekledning. For at Gjermundshaug Gruppen skulle få en tydeligere og mer helhetlig identitet, har vi oppgradert/videreføre den visuelle identiteten de hadde fra tidligere, og overført dette på alle kommunikasjonsflater. Logoene er modernisert og tilpasset til ulike flater. Det er utarbeidet grafiske former som skal gi det visuelle uttrykket et særpreg og gjenspeile hva de driver med. Bilder er et viktig visuelt virkemiddel, og har fått stor plass i den nye profilen. Hovedfargene er beholdt ettersom fargene er godt innarbeidet, og har stor gjenkjennelse i selskapet gjennom mange år. Den nye profilen, sammen med nettsiden, skal fremheve den kvaliteten Gjermundshaug Gruppen leverer. I samarbeid med Flisa Trykkeri har vi levert profilering på anleggsmaskiner.

 

Se den nye nettsiden her!

Design og foliering av letthus i ny profil
Foliering utført av Flisa Trykkeri

Relevante artikler

  • Nettside
  • Strategi
  • Design

Navn som forplikter krever god strategi

For stillas-eksperten Solideq har vi jobbet frem en ny omdømme- og merkevarestrategi, og satt opp en visuell identitet samt nettside med nettbutikkløsning.

  • Nettside
  • Design

Ny nettside for PELIAS Norsk Skadedyrkontroll

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ønsket å samle de daværende nettsidene pelias.no, osloskadedyr.no, skadedyr.no og effecta.as i én løsning på pelias.no. Resultatet ble en ny, brukervennlig nettside.

  • Nettside
  • Design
  • Teknologi

På jakt etter den gode nettbutikken

Vi har laget ny nettbutikk for Norges Jeger- og Fiskerforbund, hvor eksisterende medlemmer har mulighet til å handle. En spennende utfordring!

Tilbake til toppen