Tilbake

En gjennomgående visuell profil er viktig - men hvorfor?

Visste du at vi husker 80 prosent av det vi ser, og kun 20 prosent av det vi leser? En god visuell identitet kan være avgjørende for om mottaker legger merke til nettopp din bedrift.

Visuell profil, også kalt grafisk profil eller visuell identitet, er alt en bedrift står for, og alt det en bedrift ønsker å formidle. For å nå ut til ønsket målgruppe må en altså være tydelig på hvem en er. En visuell identitet handler derfor ikke bare om et godt førsteinntrykk, men et helhetsinntrykk. Dette dannes dersom bedriften er gjenkjennelig, og klarer å skape troverdighet.

I og med at en visuell identitet fungerer som bedriftens ansikt utad, er det viktig at alle de visuelle elementene som bedriften benytter seg av står i stil med hverandre. Dette blir samlet i en designmanual, et dokument, med retningslinjer for hvordan de ulike elementene skal brukes.

Dette kan gjelde alt fra logo, bruk av farger, fonter, fotostil, nettside, ordlyd, arbeidsklær, visittkort og konvolutter m.m. Til og med sosiale medier bør ha det samme uttrykket for bedriften, slik at det aldri er tvil om hvem som er avsender.

Ved å gjennomføre dette vil du få et konkurransefortrinn i møte med eksisterende og nye kunder, og du vil bli oppfattet som en solid og profesjonell aktør.

En visuell profil skal gjenspeile blant annet hva bedriften driver med, og ofte også hvilken bransje den er en del av. Samtidig skal den bidra til å skille bedriften fra andre aktører i bransjen. Under utviklingen av en visuell identitet bruker vi i Spire innsikt og strategi for å oppnå det resultatet vi ønsker. Vi må bli kjent med din målgruppe og dine konkurrenter. Finne styrker og svakheter for å få din bedrift til å stå frem, og stille seg i en sterk posisjon i markedet.

Kundecase: LILLEHAMMER KOMMUNE

En av kundene vi har fornyet den visuelle profilen for er Lillehammer kommune. De ønsket en endring der de gjenspeilet en aktiv, energisk men samtidig trygg kommune. Selve kommunevåpenet kunne ikke endres, men typografien ønsket vi å endre til en mer moderne og fremoverlent font. For å beholde gjenkjennelsen man hadde fra kommunen tidligere, beholdt vi også fargene – men laget grafiske element for å skape mer energi og dynamikk til designet.

Logo før og etter.

Ny visuell profil, eller justering av eksisterende?

De fleste profiler trenger en oppdatering en gang iblant for å ikke virke gammeldags eller utdatert. La en designer vurdere hva som bør gjøres. Små endringer på for eksempel form eller farge kan i noen tilfeller holde.

Ta kontakt for en vurdering! 

Relevante artikler

  • Strategi
  • Konsept
  • Design

Konseptutvikling og profilbygging med Jessheim Storsenter

Sammen med Jessheim Storsenter har vi tatt i bruk alle våre fagområder og tjenester, fra rådgivning til uttak i både trykte og digitale kanaler. Resultatet er et spennende kjøpesenter med tydelig konsept og innbydende profil.

Tilbake til toppen