Tilbake

Konseptutvikling og profilbygging med Jessheim Storsenter

Sammen med Jessheim Storsenter har vi tatt i bruk alle våre fagområder og tjenester, fra rådgivning til uttak i både trykte og digitale kanaler. Resultatet er et spennende kjøpesenter med tydelig konsept og innbydende profil.

Om kunden

Jessheim Storsenter er Norges 14. største kjøpesenter med nesten 2 milliarder i omsetning (2019). Senteret var opprinnelig ferdigstilt 31. oktober 1968, og var da et av landets første kjøpesentre som ble etablert.

Senteret har vært kunde hos Spire kommunikasjon i over 20 år. Vi utvikler og produserer det meste av materiell til senterets kampanjer, enten det er kundeaviser, digitale annonser, landingssider eller fysiske plakater til butikkene.

Utfordringen

Jessheim storsenter har et høyt aktivitetsnivå og gjennomfører mange kampanjer i løpet året. Noe av utfordringen er at mange av disse kampanjene kommer i forskjellig stil og tone. Avsenderidentiteten er ikke alltid like tydelig, mens budskap og innhold for det meste er av taktisk karakter i form av konkrete tilbud fra butikkene. Det visuelle utrykket var modent for fornyelse. Utfordringen ble derfor å utvikle et kommunikasjonskonsept som samler trådene og som i større grad viser senterets unike identitet og personlighet på en innbydende måte.

Prosessen

Vi startet med å analysere oss selv, kundene og deres medievaner. Dette ble grundig bearbeidet i en workshop sammen med kunden. Slik oppnådde vi en felles virkelighetsforståelse av dagens situasjon.

Det videre arbeidet ble en strategisk og kreativ utviklingsprosess hvor vi blant annet benyttet en metode som kalles Brand Sprint for å komme frem til senterets verdier, personlighet, målgrupper og posisjonering. Resultatet av dette arbeidet dannet grunnlaget og plattformen for et nytt profilerende kommunikasjonskonsept.

Fra en av våre workshops sammen med Jessheim Storsenter

Løsningen

Hovedbudskapet skal være at Jessheim storsenter er et sentrum for opplevelser, inspirasjon og hygge. Senteret skal kjennetegnes ved at de er en inspirerende og hyggelig vert som tenker nytt og sprer glede fra morgen til kveld.

Et moderne, innbydende og helhetlig visuelt utrykk har en tydelig avsenderidentitet med den historiske blåfargen i logoen skal bidra til langsiktig profilbygging av, ikke bare Jessheim storsenter, men av Jessheim, som ønsker å bevege sitt image fra «landsby til by» i folks bevissthet.

Produksjonen av de første profilkampanjene er gjort med egne modeller som jobber på senteret. Dette er ekte mennesker kundene møter i butikken som senteret er veldig stolte av. Bilder og filmer skal fange et øyeblikk eller en stemning som gjenspeiler senterets identitet og jordnære personlighet. Det er viktig at bildene fanger «ekte» glede og ikke flåsete og uvirkelig ekstase.

En økning i bruk av digitale kanaler gjør det mulig å produsere mer relevant innhold og nå definerte målgrupper med enda større presisjon. Nye digitale plattformer som Adobe Spark gjør det også mulig å vise enda mer levende og inspirerende innhold. For å sette deg i stemning.

Se landingssiden vi har laget i den nye profilen her

Et utvalg av kampanjemateriellet som blir produsert med den nye profilen: Landingsside, innhold til SoMe, nettbannere, avisannonse og tilbudsblad med rubrikker

Uttalelse fra kunden

"Det var en problemstilling som var nødvendig for den røde tråden i profilen vår som mottas av kundene. Vi opplevde effektivt arbeid med ulike «teknikker» og oppgaver som tvang ut tankene våre og skapte en enighet om hvordan vi rent konkret ønsker å fremstå. Resultatet har blitt en mer moderne og frisk fremtoning, som gjenspeiler identiteten vår og som vi gleder oss å se fremtidig gevinst av."

– Jon Bakke, senterleder Jessheim storsenter

Relevante artikler

  • Strategi
  • Konsept
  • Design
  • Innhold

Spennende konsepter i boligbransjen

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, og for to av deres boligprosjekter har vi laget kommunikasjonsplattform og uttak av konseptene.

Tilbake til toppen