Tilbake

Spire-prosessen

Gjennom vår metodikk og erfaring gjennomfører vi effektive prosesser, for å finne den optimale løsningen for våre kunder.

Gjennom vår metodikk og erfaring gjennomfører vi effektive prosesser for å finne den optimale løsningen for våre kunder.

 

Kunden er alltid midtpunktet

For å finne den optimale kommunikasjonsløsningen er det viktig å investere i en god prosess. Vår metodikk er basert på mange års erfaring, og den viktigste føringen for prosessen er å alltid la kunden være midtpunktet. Spire-metodikken gjennomføres i fire faser; innsikt, idéutvikling, gjennomføring og evaluering.

Innsiktsfasen er startpunktet for vegen fram til ferdig løsning. Der kartlegges kundens mål og strategi, vi finner de viktigste utfordringene og analyserer målgruppene og deres behov. Målet er å lage den optimale kundereisen. Våre medarbeidere inspireres også av hva som skjer i markedet og hvilke trender som preger sluttbrukernes informasjonskonsum.

Idéutvikling skjer i tett samvirke med deg som kunde. Arbeidsmøter og kreativ idémyldring er både morsomt og nyttig, og skaper trygghet i endelig valg av konsept, design, løsning og kanaler.

Gjennomføring er produksjon av robuste og effektive løsninger, uansett plattform. Undervegs i prosessen har vi også mulighet til å teste og forbedre løsningen før den lanseres.

Evaluering er viktig, særlig når det gjelder å optimalisere løsningen i forhold til sluttbrukernes behov og forventninger. Kommunikasjon krever kontinuerlig evaluering, her har vi effektive analyseverktøy for å kunne spisse form og innhold.

Kjernemodellen
Ved utvikling av nettsider er forprosjekt en del av vår prosess, for å sikre en brukervennlig og optimal løsning. I forprosjektet arbeides det med å kartlegge, definere og prioritere innhold og funksjoner. Vi starter forprosjektet med en workshop med nøkkelpersoner fra kunde og Spire kommunikasjon. I workshop jobber vi ut fra kjernemodellen. Kjernemodellen er en metodikk for innholdsdrevet design, der målet er å gjøre nettstedet mest mulig brukervennlig.

For å imøtekomme nødvendig funksjonalitet og fleksibilitet for nettsider på nåværende tidspunkt og på sikt, utvikler vi ofte en kundetilpasset løsning med skreddersøm. Dette gjør det mulig å bygge på og endre løsningen i takt med bedriftens behov.

Relevante artikler

  • Strategi
  • Konsept
  • Design
  • Innhold

Spennende konsepter i boligbransjen

OBOS er en av Nordens største boligbyggere, og for to av deres boligprosjekter har vi laget kommunikasjonsplattform og uttak av konseptene.

Tilbake til toppen