Tilbake

Hvordan fremstår bedriften din for omgivelsene?

Har du og din bedrift et bevisst forhold til hvordan dere fremstår og kommuniserer med en kommunikasjonsstrategi, eller blir det som det blir - og veien blir til mens dere går?

1. Ha en plan

Effektiv markedskommunikasjon krever en gjennomarbeidet og overordnet plan i et langsiktig perspektiv. Det er dette som er en kommunikasjonsstrategi.

Start med å kartlegge bedriftens nåværende posisjon, og definer ønsket posisjon; altså hvor er du og hvor skal du. Videre må du identifisere forskjellen mellom nåværende og ønsket situasjon. Hva skal til for å tette dette gapet? Gjennomfør en SWOT-analyse som en del av arbeidet med å lage kommunikasjonsstrategien.

En kommunikasjonsstrategi er en gjennomarbeidet og overordnet plan i et langsiktig perspektiv

2. Definer kjerneverdiene dine, og ditt løfte til omgivelsene 

Sammen med kommunikasjonsstrategien anbefaler vi at det utarbeides en kommunikasjonsplattform, også kalt merkevareplattform. Den skal være et styringsverktøy, som brukes på veien for å nå målene som er satt for å oppnå ønsket situasjon. God omdømmebygging ligger i atferd, i kommunikasjon og bedriftens evne til å etablere gode relasjoner til omverdenen. Kommunikasjonsplattformen består av løftegrunnverdierdette driver vi med (rasjonelle argumenter) og slik vil vi framstå (emosjonelle argumenter).

Plattformen skal benyttes som en mal. Dette sikrer at en bruker de riktige budskapene på korrekt måte, og med et underbyggende formspråk.

Verdiene summerer innholdet vi ønsker at målgruppene skal assosiere og forbinde med bedriften. Når den overordnede kommunikasjonsstrategien er definert, kan du planlegge kampanje- og aktivitetsplaner, årshjul og konkrete tiltak.

3. Hva skal bedriften si til hvem, i hvilke kanaler

Budskap og kanaler må sees i sammenheng med ønsket effekt og målsetting. Et godt og kreativt konsept skal sikre en helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler, og sikre at budskapet får gjennomslag. Budskapsutformingen må tilpasses målgruppe og kanal.

  • Definer kommunikasjonsmål og sett tydelige KPI´er. KPI står for «Key Performance Indicators», og er måletall som brukes for å evaluere måloppnåelse. KPI’ene hjelper oss med å sikre at strategien som er satt, faktisk oppnås.
  • Jobb med utforming av budskap og dramatisering
  • Definer målgruppe(r). Hvem skal du nå?
  • Velg kanal(er) og prioriter. Hvilke(n) kanaler egner seg best?  

Trenger du og din bedrift hjelp til å utarbeide kommunikasjonsstrategi, kommunikasjonsplattform eller kreative konsept, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Relevante artikler

Tilbake til toppen