Tilbake

En årsrapport om evig tilgang til muligheter – og evne til å levere

Media- og kommunikasjonskonsernet Kilde har samlet sine virksomheter under ambisjonen «evig tilgang til muligheter». Drivkraften er å utvikle kommersielle og bærekraftige produkter og tjenester tilpasset dagens og framtidas krav og muligheter.

Om kunden

Kilde er Innlandets største media- og kommunikasjonskonsern, tidligere kjent som Hamar Media. I 2023 skiftet konsernet navn, dette for å kunne favne alle konsernets virksomheter. Historisk har aviser vært Kildes kjernevirksomhet. Dette er fortsatt en viktig del av konsernet, men i 2021 besluttet konsernet å endre strategisk retning for å styrke konsernets kommersielle kraft. Gjennom oppkjøp og nyetableringer ble det iverksatt en satsing på kommunikasjonstjenester mot offentlig og privat sektor. Konsernet hadde i 2022 en omsetning på 311 millioner kroner, med et resultat på snaut 23 millioner.

Utfordringen

Konsernet valgte å dokumentere både ambisjoner og muligheter gjennom konsernets første heldigitale årsrapport. Spire, som er et selskap i Kilde, fikk oppdraget med å utvikle løsningen. Oppgaven var formell dokumentasjon av driftsåret 2022, men like viktig var det å synliggjøre ambisjonene, mulighetene og leveransene i alle konsernets virksomheter. Og ikke minst viktig var det å bygge historien til den nye merkevaren Kilde. Med flere enn 100 eiere var det også viktig å gjøre årsrapporten lett tilgjengelig.

Prosessen

Kilde ønsker å dokumentere sine digitale ambisjoner, samtidig som konsernet har en ledende, nasjonal posisjon innen grafisk produksjon. Tidlig i prosessen satte Kilde og Spire høye ambisjoner om å utvikle en innovativ, brukervennlig og lett tilgjengelig digital årsrapport. Kilde ville bruke rapporten aktivt til å beskrive konsernets strategi og samfunnsrolle. I samarbeid med Kildes ledelse ble tre tema prioritert; Kildes samfunnsrolle som media- og kommunikasjonsvirksomhet, konsernets investerings- og bærekraftambisjoner samt presentasjon av datterselskapene – alt «krydret» med redaksjonelle historier.

Løsningen

For å effektivt kunne utvikle en «levende» og heldigital årsrapport anbefalte Spire den norske publiseringsløsningen VEV.  Dette er en løsning som gir mange muligheter til å publisere tekst, grafikk, animasjoner og video. Prinsippet er å presentere innholdet gjennom scrollytelling, eller rullefortelling. Dette er en presentasjonsform som også stadig flere redaksjonelle medier benytter seg av.

Resultatet er en dynamisk og tilgjengeligårsrapport, hvor kombinasjon av fakta, tall, tekst, grafikk og film ble en sømløs presentasjon og dokumentasjon av Kildes virksomhet i 2022.

Spire sto for idé og konsept, rådgivning, innhold, design og implementering.

 

«Det er viktig å dokumentere og profilere vår virksomhet i et tidsriktig og tilgjengelig format. Vår digitale årsrapport har ivaretatt dette. Samtidig synliggjør vi at «evig tilgang til muligheter» er en reell drivkraft for hele konsernet.»

- Konsernsjef Magne Nordgård, KildeGruppen AS

 

Kildes årsrapport:
https://arsrapport.kilde.no

Relevante artikler

  • Strategi
  • Design
  • Innhold
  • Nettside
  • Markedsføring

Kvitre – et lekent og fargerikt boligprosjekt

I godt samarbeid med Hellvik Hus Øst, har Spire hatt gleden av å utvikle og designe et fargerikt og lekent boligprosjekt. Vi har vært med i hele prosessen — fra strategi, konsept, visuell identitet til markedsføring, prospekt og nettside.

  • Innhold
  • Design

Sommermagasin i samarbeid med Destinasjon Trysil

For sekstende året på rad har vi designet og produsert Trysil sommermagasin i samarbeid med Destinasjon Trysil. Et sprekt og innholdsrikt magasin, som er med å synliggjøre Trysils mange aktiviteter og familiemagi året rundt.

Tilbake til toppen