Tilbake

Innovativ publiseringsløsning for Eidsivas årsrapport

Eidsivas års- og samfunnsrapport går heldigitalt med ny, norsk innovativ løsning – implementert av Spire kommunikasjon.

Om kunden

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. Konsernet har utviklet seg til å bli en infrastrukturaktør, som leverer samfunnsviktige tjenester til nær én million egne kunder på Østlandet. Konsernet omsatte i 2021 for 8,3 milliarder kroner.

Utfordringen

I kraft av sin størrelse og posisjon er det viktig for Eidsiva å dokumentere konsernets drift, pluss evnen til å levere samfunnskritisk infrastruktur gjennom virksomhetsområdene strømnett, bredbånd og bioenergi.

Mange opplever energisektoren som komplisert. Derfor er det et strategisk mål for Eidsiva å forklare og formidle sin virksomhet på en pedagogisk god måte. Eidsivas virksomhet er blant annet en viktig driver i det grønne skiftet, og teknologi og digitalisering er viktige forutsetninger for en mer bærekraftig framtid. Dette byr på spennende utfordringer og muligheter, og Eidsiva har som mål å forsterke sin posisjon gjennom å leve opp til sin visjon: drivkraft for nye muligheter. Derfor er det også viktig at selve årsrapportløsningen og -innholdet bekrefter dette.

Prosessen

Tidlig i prosessen satte Eidsiva og Spire høye ambisjoner om å utvikle en innovativ, brukervennlig og lett tilgjengelig digital årsrapport. Årsrapportens formelle rolle er å oppfylle krav til å presentere regnskap og styrets beretning. Men i dag inneholder en profesjonell årsrapport mer enn tall og fakta. I likhet med mange andre store virksomheter ønsker Eidsiva å bruke rapporten til å beskrive konsernets strategi og samfunnsrolle. I samarbeid med Eidsivas kommunikasjonsledelse ble derfor tre tema prioritert; Eidsivas rolle som energi- og infrastrukturselskap, konsernets bærekraftsatsing samt konsernets samfunnsverdi.  

Løsningen

For å effektivt kunne utvikle en «levende» og heldigital årsrapport anbefalte Spire den nye, innovative og norske publiseringsløsningen VEV.  Dette er løsning som gir mange muligheter til å publisere tekst, grafikk, animasjoner og video. Prinsippet er å presentere innholdet gjennom scrollytelling, eller rullefortelling. Dette er en presentasjonsform som også stadig flere redaksjonelle medier benytter seg av. Fordelen er at omfattende innhold gjøres tilgjengelig uten det framstår som overveldende. En annen fordel med VEV er at det er enkelt å jobbe i, det er ikke nødvendig med utviklerkompetanse for å designe og publisere innholdet. Spires to seniordesignere satte seg raskt inn i løsningens muligheter, og rapporten ble takket være et funksjonelt brukergrensesnitt designet direkte i publiseringsløsningen. Resultatet er en levende årsrapport, hvor kombinasjon av fakta, tall, tekst, grafikk og film ble en sømløs presentasjon og dokumentasjon av Eidsivas virksomhet i 2021.

I tillegg til den interaktive årsrapporten utarbeidet Spire designmaler og infografikk til fire fysiske rapporter; som er formell årsrapport med regnskap, bærekraftrapport, Green Finance Report og ARP-rapport.

Spire sto for idé og konsept, rådgivning, design, deler av innholdet samt implementering – hele veien i tett samarbeid med Eidsivas kommunikasjonsressurser.

Uttalelse fra kunden 

«Spire bidrar med gode faglige og kreative innspill til hvordan vi kan dokumentere og presentere Eidsivas virksomhet – og gjennom fire års samarbeid har årsrapporten utviklet seg til å bli et strategisk kommunikasjonsverktøy.»

- Nils Kristian Myhre, direktør for kommunikasjon og samfunn, Eidsiva Energi AS

 

Eidsivas års- og samfunnsrapport:

https://arsrapport.eidsiva.no

Relevante artikler

  • Konsept
  • Markedsføring
  • Teknologi

PÅ lag med Elvia-fondet

Elvia sørger ikke bare for at du er PÅ i en elektrisk hverdag ved å levere strøm til Oslo, Innlandet og Viken. De er også på lag med innovasjon, miljø og morgendagens helter; barn og unge. Med Elvia-fondet støtter de lag, foreninger, stiftelser og organisasjoner som har innovative prosjekter med fokus på barn, unge eller miljø.

  • Nettside
  • Design

På rett spor for Spordrift

Spordrift bygger og drifter jernbane, og er størst i Norge innen drift og vedlikehold. Dagens selskap ble skilt ut fra bane NOR i 2019. I årene som kommer skal Spordrift sørge for mer og bedre jernbane. Spordrift hadde behov for modernisering og forbedring av nettsiden, og dette har Spire løst.

Tilbake til toppen