Tilbake

Visuell profil for Grue kommune

For Grue kommune har vi utviklet kommunikasjonsplattform, profil og logo for markeringen av kirkebrannen i 1822. Den skal synliggjøres med en egen visuell og verbal profil i 2022, som også skal profilere Grue-samfunnet.

Historie og kultur i Grue

26. mai 2022 er det 200 år siden Grue kirke brant ned til grunnen under høytidsgudstjenesten 1. pinsedag. Dette er den største katastrofen i fredstid på norsk jord. Grue kommune og Grue menighetskontor samarbeider om å gi den tragiske kirkebrannen i Grue i 1822 en verdig og kraftfull markering i 2022. Markeringen skal synliggjøre historien, som virker samlende på tvers av generasjoner, samfunnslag, organisasjoner og institusjoner og som er kunnskapsbyggende til nytte for kommende generasjoner. Kunst og kultur blir viktig i formidlingsarbeidet.

Profil som formidler fortid og fremtid

Tragedien i Grue skal synliggjøres med en egen visuell og verbal profil i 2022. Kirkebrannen er på mange måter glemt, derfor er det et hovedmål å formidle den konkrete historien. Like viktig er det å se framover, og markeringen skal inneholde arrangementer som også̊ retter blikket mot framtida – men i en kontekst om hva en tragedie kan lære oss som samfunn og enkeltindivider.

Prosjektet skal også̊ profilere Grue-samfunnet, og arrangementets mandat er «å tenke stort» samt  bygge opp under Grue-identiteten og Grue-kulturen.

Profilen skal bidra til å skape en verdig ramme rundt markeringen av tragedien, samt forsterke en samskapningsvilje i Grue som skaper engasjement lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kommunikasjonsplattform

Med lite dokumentasjon fra brannen, var det behov for å utvikle en historie som tas ut gjennom et seriøst og troverdig kommunikasjonskonsept. Konseptet er utformet for å favne mange viktige temaer og samtidig gi markeringen av kirkebrannen en minneprofil.

Spire har bistått Grue med å utvikle et moderne og fremoverlent formspråk. Vi har designet en logo som blir laget mer for fremtiden enn fortiden. Sammen med profilen kan logoen være bindeledd mellom det moderne og det historiske.

Konsept, merkeidentitet og budskap

Konseptet, merkeidentitet og budskap er verbalt bygget opp i to nivåer: Grue 22 er merket, og «Fortidas flammer – framtidas glød» er verbalt tilleggsbudskap. Det er flere tilknytninger til tallet 22, og dette benyttes derfor som hovedelement. 

Logoen har former som formidler «fortidas flammer» ved å illustrere den gamle kirken, men ivaretar «framtidas glød» med et oppstykket formspråk som kun viser skyggeflatene for et moderne og mer minimalistisk uttrykk

Kommunikasjonsplattform og profil er ble bygget rundt ordene:

  • Verdig
  • Betydningsfull
  • Sterk
  • Kraftfull
  • Fortid – nåtid – framtid

 

Vi har også laget nettside for markeringsåret, der det vil bli lagt ut arrangementer og aktuelle artikler gjennom hele 2022. Nettsiden kan du se her: 

www.grue22.no

Relevante artikler

  • Strategi
  • Design

Visuell profil for Høgskolesenteret i Kongsvinger

Vi har utviklet ny visuell identitet for Høgskolesenteret i Kongsvinger. Målet deres er å videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby, og løfte næringslivet til nye høyder. Høgskolesenteret er klare for fremtiden, og trengte en profil som gir uttrykk for den strategiske retningen de er på vei i.

Tilbake til toppen