Tilbake

Års- og samfunns­rapportering for Eidsiva – Norges største regionale energikonsern

For tredje året på rad har Eidsiva samarbeidet med Spire om innhold og utforming av årsrapporten. Spire bidrar med strategisk innretting, idé og konseptutvikling samt design og innhold.

Om kunden

Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, med virksomhet i Innlandet, Oslo og Viken. 2020 var Eidsivas første driftsår med ny struktur etter transaksjonen med Hafslund Eco. Fra å være et integrert energikonsern er konsernet nå en mer rendyrket infrastrukturaktør, som leverer samfunnsviktige tjenester til nær én million egne kunder på Østlandet. Konsernet omsatte i 2020 for 8,3 milliarder kroner.

Utfordringen

I kraft av sin størrelse og posisjon er det viktig for Eidsiva å dokumentere konsernets drift samt evne til å levere samfunnskritisk infrastruktur gjennom virksomhetsområdene strømnett, bredbånd og bioenergi. Årsrapporten er et viktig kommunikasjonsverktøy for å formidle viktig informasjon om konsernet, hvor målet er at innholdet skal gjøres tilgjengelig for viktige interessenter.

Mange opplever energisektoren som komplisert. Derfor er det et strategisk mål for Eidsiva å forklare og formidle sin virksomhet på en pedagogisk god måte. Eidsivas virksomhet er blant annet en viktig driver i det grønne skiftet, og teknologi og digitalisering er viktige forutsetninger for en mer bærekraftig framtid. Dette byr på spennende utfordringer og muligheter, og Eidsiva har som mål å forsterke sin posisjon gjennom å leve opp til sin visjon: drivkraft for nye muligheter. Dette ble også sentrale tema i årsrapporten.

Prosessen

2020 var første hele driftsår for «nye» Eidsiva etter fusjonen. Gjennom arbeidet med årsrapporten for 2018 og 2019 var det allerede lagt et praktisk grunnlag for hvordan Eidsiva ønsker å «tilgjengeliggjøre» sin virksomhet. Årsrapporten skal formelt sett oppfylle krav til å presentere regnskap og styrets beretning, men i likhet med mange andre store virksomheter ønsker Eidsiva å bruke rapporten til å beskrive konsernets strategi og samfunnsrolle. I samarbeid med Eidsivas kommunikasjonsledelse ble tre tema prioritert; å beskrive Eidsivas nye rolle som energi- og infrastrukturselskap, kommunisere konsernets nye bærekraftsatsing samt dokumentere konsernets samfunnsverdi gjennom et eget regnskap.   

For å gjøre innholdet mest mulig tilgjengelig ble det i stor grad utviklet visuelle framstillinger som kommuniserte det viktigste innholdet.

Løsningen

For å gjøre innholdet mest mulig tilgjengelig ble det i stor grad utviklet visuelle framstillinger som kommuniserte det viktigste innholdet. Det ble også investert i en enkel, men komplett visuell framstilling av Eidsivas tjenester: Dette er Eidsiva. I tillegg ble det, med input fra alle Eidsivas virksomheter, utarbeidet en oversikt over konsernets verdibidrag til samfunnet, som til sammen er på mer enn åtte milliarder kroner.

For første gang utarbeidet Eidsiva en bærekraftrapport, og denne ble også integrert i årsrapporten, slik at bærekraftseksjonen ble den mest omfattende i den redaksjonelle delen.

Uttalelse fra kunden

«Spire bidrar med gode faglige og kreative innspill til hvordan vi kan dokumentere og presentere Eidsivas virksomhet – og gjennom tre års samarbeid har årsrapporten utviklet seg til å bli et strategisk kommunikasjonsverktøy.»

- Nils Kristian Myhre, direktør for kommunikasjon og samfunn, Eidsiva Energi AS

Se års- og samfunnsrapporten digitalt her! 

Tilbake til toppen