Tilbake

Ny nettside for PELIAS Norsk Skadedyrkontroll

PELIAS ønsket å samle de daværende nettsidene pelias.no, osloskadedyr.no, skadedyr.no og effecta.as i én løsning på pelias.no.

Om kunden

Pelias Norsk Skadedyrkontroll ble etablert i 1987, og er i dag en del av det amerikanske selskapet Terminix, som er en av verdens største og ledende selskaper innen skadedyrkontroll. PELIAS har 200 ansatte fordelt over alle fylker i Norge. Hovedvirksomheten til PELIAS er skadedyrkontroll, med skadedyrkontrollører utdannet og godkjente gjennom FHI. PELIAS har også avdelinger som utfører ulike tjenester innen Trygg Mat, Hygiene, fuglesikring, Radon og sopp. PELIAS sin kundegruppe er private husholdninger, næringsliv, landbruk, stat og kommune.

For PELIAS har vi satt opp en helt ny nettside. Vi har også bistått til effektivisering av annonsering i Google, og håndterer daglig administrasjon av Google Ads for PELIAS.

Utfordringen

PELIAS ønsket å samle de daværende nettsidene pelias.no, osloskadedyr.no, skadedyr.no og effecta.as i én løsning på pelias.no.

De ønsket også å se på hvordan de kunne øke effektiviteten av eksisterende Google Ads-annonsering, og få mer ut av budsjettet.

Prosessen

I Spire er vi opptatt av gode og velgjennomførte prosjektfaser. Vi anbefaler å kjøre et forprosjekt for å avdekke nødvending funksjonalitet, grensesnitt og unike behov. Dette gir grunnlag for å kunne estimere det videre utviklingsarbeidet. Ved utvikling av nettsider er forprosjekt en del av vår prosess, for å sikre en brukervennlig og optimal løsning.

Eksisterende sider må kartlegges: Hvilken informasjon og funksjonalitet har disse, hva som skal videreføres i ny nettsideløsning. Med dette arbeidet som grunnlag, utarbeides en oversikt som indikerer hva den nye nettsiden skal inneholde. I forprosjektet med PELIAS ble ny struktur for pelias.no utarbeidet, samt wireframe. 

På grunnlag av workshop og forprosjekt kunne vi sette opp skisser og sidekart for en ny nettside med skadedyrguide. For å imøtekomme nødvendig funksjonalitet og fleksibilitet for PELIAS i nåtid og på sikt, ble det utviklet en kundetilpasset løsning (skreddersøm). Vi designer og programmerer alle moduler/maler og bygger/programmer en kundetilpasset løsning i Umbraco. Umbraco er en velkjent plattform og open-source løsning. Umbraco gir brukerne all funksjonalitet de forventer av et fullverdig CMS, uten høye lisenskostnader. Plattformen har gjennomgående vist seg å være et av de beste CMS-alternativene, på grunn av sin ubegrensede funksjonalitet og mulighet for tilpasninger.

 

Løsningen

PELIAS har fått en nettside med brukeren i fokus, med responsivt malverk. Den er lett å navigere i og UX-vennlig både på desktop, mobil og tablet.

For PELIAS har vi også utført analyse av kontooppsett i Google Ads, og iverksatt tiltak for å spare klikk-kostnader. Ny kontostruktur med mer strategisk oppsett for å forbedre kvalitetspoeng og relevans har gitt resultater. Vi har administrering av kontoen på månedlig basis, og en god flyt med månedlig rapportering i Google Data Studio.

Vi har hatt gjennomgang av Google Analytics og Tag manager, og gjort grep for sporing og konverteringsmåling.  

Se nye pelias.no her

 

Vi satte stor pris på å kunne levere en brukervennlig og god løsning til PELIAS, og hjelper gjerne deg med det samme.

Kontakt oss om du ønsker deg en ny eller forbedret nettside!

Relevante artikler

  • Nettside
  • Design
  • Teknologi

På jakt etter den gode nettbutikken

Vi har laget ny nettbutikk for Norges Jeger- og Fiskerforbund, hvor eksisterende medlemmer har mulighet til å handle. En spennende utfordring!

  • Nettside
  • Strategi
  • Design

Navn som forplikter krever god strategi

For stillas-eksperten Solideq har vi jobbet frem en ny omdømme- og merkevarestrategi, og satt opp en visuell identitet samt nettside med nettbutikkløsning.

Tilbake til toppen