Tilbake

Sammen om å være en drivkraft for nye muligheter

For Eidsiva er det viktig å gi ressurser tilbake til fellesskapet som trygger vårt velferdssamfunn. Derfor ble "årets viktigste julegave" gitt til Mental Helse Ungdom for å styrke deres verdifulle arbeid innen psykisk helse. Spire fikk æren av å utforme idé og manus til video-kampanje, i tillegg til å spre budskapet i sosiale medier.

Om kunden

Eidsiva er Norges største regionale energi- og telekomselskap med virksomhet primært i Innlandet, Oslo og Viken. Konsernet leverer strømnett, fiber og fjernvarme til over en million egne kunder på Østlandet. Eidsivas mål er leve opp til visjonen deres, drivkraft for nye muligheter, ved å investere i samarbeid som bidrar til positiv samfunnsutvikling.  

Utfordringen

Flere og flere opplever ensomhet og redusert livskvalitet, og økningen er størst blant de unge. Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge, som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. For andre året på rad valgte Eidsiva å gi årets julegave på 200 000 til Mental Helse Ungdom, slik at de kan fortsette å jobbe mot sine mål. Spesielt med fokus på organisasjonens hjelpechat, som er et svært viktig tilbud for unge som trenger noen å snakke med.

Prosessen

I samarbeid med Eidsiva utarbeidet Spire idé og manus til video, mens Exo Media stod for produksjon. Målet med kampanjen var både å opplyse og motivere ungdom som har det vanskelig, til å ta kontakt via chatten til Mental Helse Ungdom. I tillegg å sette søkelys på ungdom som har det tøft, som en økende samfunnsutfordring. Eidsivas visjon, en drivkraft for nye muligheter, binder konseptet sammen.

Løsningen

For å spre videoen ut til målgruppene, ungdommen og opinionen, laget vi et kampanjeløp i sosiale medier med to ulike landingssider. For ungdom ønsket vi å ta dem direkte til hjelpechatten, mens opinionen ble sendt til Eidsivas egne sider med informasjon om den viktige kampanjen og hvordan de selv kan bidra. Vi valgte å sette et større beløp på Snapchat mot ungdommen, ettersom dette er en av plattformene de er hyppigst aktive på gjennom dagen. Tanken bak innholdet til filmen var å sette ord på følelser mange kjenner igjen, men sliter med å utrykke.

Kampanjen hadde over 1,5 millioner eksponeringer på tvers av Meta og Snapchat. Over 10 000 lenkeklikk/swipe ups blant ungdom mellom 13 og 30 år gammel. Dette vitner om at budskapet vekket interesse, og da særlig hos de unge. 

Relevante artikler

  • Konsept
  • Markedsføring
  • Teknologi

PÅ lag med Elvia-fondet

Elvia sørger ikke bare for at du er PÅ i en elektrisk hverdag ved å levere strøm til Oslo, Innlandet og Viken. De er også på lag med innovasjon, miljø og morgendagens helter; barn og unge. Med Elvia-fondet støtter de lag, foreninger, stiftelser og organisasjoner som har innovative prosjekter med fokus på barn, unge eller miljø.

  • Design
  • Innhold
  • Markedsføring

Jessheimdagene – et fruktbart partnerskap

I samarbeid med Jessheim Storsenter har Spire bidratt med å spre det glade og musikalske budskap om Jessheimdagene. Vi har designet og produsert et bredt spekter av markedsmateriell til både digitale og trykte kanaler.

Tilbake til toppen