Lillehammer kommune

Visuell identitet

brevark, konvolutt, visittkort

Vi har hatt gleden av å fornye den visuelle identiteten til Lillehammer kommune. De ønsket en profil som skulle være fremoverlent, helhetlig og profesjonell.

Vi har utviklet en profil som skal gjenspeile en aktiv, energisk og samtidig trygg kommune. De grafiske formene er tatt ut av kommunevåpenet og satt sammen på ulike måter for å skape energi og dynamikk. Profilen skal ha hovedvekt av blå for å gi assosiasjoner til snø, blått vinterlandskap, det kjente blå lyset fra Lillehammer, Mesnaelva, Mjøsa og det rene drikkevannet.

Kommunevåpenet er uendret, men vi har fornyet typografien slik at den fremstår mer moderne og fremoverlent. 

brosjyre