Tilbake

Nytt og moderne uttrykk for historisk kommune

Vi har hatt gleden av å fornye den visuelle identiteten til Lillehammer kommune. Lillehammer er både en tradisjonell og moderne by med historie. Kommunen hadde behov for en oppgradering av sin visuelle profil, for et helhetlig grafisk uttrykk.

Om kunden

Lillehammer kommune har over 27.000 innbyggere, og kommunen har en utstrekning på 477 km2. Motivet på kommunevåpenet viser til sagnet om Håkon Håkonsen, som ble reddet av to birkebeinere.

Lillehammer by er moderne, samtidig som den har fått utmerkelser for sin arkitektur og bevaring av opprinnelig bebyggelse i Gågata. Både nasjonalt og internasjonalt er Lillehammer mest kjent for å ha arrangert de 17. Olympiske vinterleker i 1994. Ellers er Lillehammer kjent som vinterbyen, med fantastisk turterreng samt nærhet til mange vintersportsaktiviteter. Skirennet Birkebeinerrennet og sykkelrittet Birkebeinerrittet, som arrangeres hvert år og går over fjellet mellom Lillehammer og Rena, er også viden kjent.

Utfordringen

Profilen og profilmanualen fra 2006 hadde behov for å oppdateres og moderniseres. Daværende profil ble ikke fulgt godt nok opp, mye på grunn av at den var gått ut på dato. Dette medførte at kommunikasjonen med omgivelsene og det grafisk uttrykket til Lillehammer kommune var sprikende, usammenhengende, og uten overordnet hensikt. De ønsket en profil som skulle være fremoverlent, helhetlig og profesjonell, med hensikt å tjene kommunens visjoner og mål.

Prosessen

I en innledende fase hadde vi møte med prosjektgruppen fra Lillehammer kommune, for presentasjon av prosjekt og formål, erfaringer med daværende profil og bruksområder. Vårt mål var å kartlegge hva Lillehammer kommune ønsket å kommunisere gjennom ny og oppdatert grafisk profil. Hva som kjennetegner Lillehammer kommune i dag, og hvordan de vil utvikle kommunikasjonen fremover stod i fokus.

Mål vi identifiserte:

  • Den visuelle utforming skal gjenspeile overordnede tankesett i kommunen.
  • Ny profil skal vise kommunen som fremoverlent, helhetlig og profesjonell.
  • Ansatte kommunen skal føle “eierskap” til den nye profilen slik at den blir brukt.
  • Utarbeide brukervennlig profilmanual som tydelig beskriver bruk av logo, typografi, farger, grafiske former, bilder og illustrasjoner

I vår kreative prosess jobbet vi med utvikling av forslag til retninger og tilnærminger, samt identitetskode. Her stod vi for utvikling av moodboards som visuell støtte for diskusjon og gruppens videre valg.

Vi utarbeidet kommunikasjonsplattform som beskriver kjerneverdier, løfte, ønsket etterlatt inntrykk og ønsket handling. Designkonsept utvikles basert på verdier, veivalg og prosess. Vi satte opp en profilhåndbok som beskriver bruk av logo og designelementer, samt malverk.

Kjerneverdier vi definerte:

  • Attraktiv – kunst, kultur, idrett og friluftsliv
  • Inkluderende – by og land, samarbeid lokalt og regionalt
  • Bærekraftig – miljø, utvikling, vekst og framtidsrettet infrastruktur

Underveis i hele prosessen har vi utført justeringer av retning og design, og hatt gode møter med prosjektgruppen for forankring av prosjektets veivalg.

Resultatet

Lillehammer kommune fikk en helt ny «verktøykasse» for sitt grafiske uttrykk og profil. Vi har utviklet en profil som skal gjenspeile en aktiv, energisk og samtidig trygg kommune. De grafiske formene er tatt ut av kommunevåpenet, og satt sammen på ulike måter for å skape energi og dynamikk. Profilen skal ha hovedvekt av blå farge, for å gi assosiasjoner til snø, blått vinterlandskap, det kjente blå lyset fra Lillehammer, Mesnaelva, Mjøsa og det rene drikkevannet. Kommunevåpenet er uendret, men vi har fornyet typografien slik at den fremstår mer moderne og fremoverlent.

Tilbake til toppen