Norges Bygdekvinner

Bygdkvinner

Norges Bygdekvinner sitt medlemsblad har lenge vært litt "satt" og apelert til den eldre garde av medlemmer. Med ny redaktør inn ble det gjort et redaksjonelt løft og et redesign på magasinet for å tiltrekke seg yngre medlemmer. De appellerer nå til en mer moderne målgruppe.