i-Bolig AS

Visuell identitet og ny nettside

Vi har utviklet hele den visuelle profilen til i-Bolig. For kunden var det viktig at den skulle fremstå som moderne, fleksibel og skille seg ut i markedet. 

Både det abstrakte uttrykket i logoen, og de klare profilfargene, bygger oppunder disse verdiene. Sammen med mønstre og elementer, stikker denne visuelle identiteten seg ut i en bransje med mange tradisjonelle aktører. 

I dette prosjektet har vi vært med helt fra begynnelsen, og fasilitert både workshops og lagt til rette for viktige valg underveis. Vi har jobbet i tett partnerskap med prosjektgruppa til i-Bolig hele veien, noe som har bidratt til effektiv forankring og tett eierskap til prosessen.

I et tverrfaglig samarbeid mellom Spire kreativ og Spire digital laget vi en ny nettside i Umbraco, et CMS med stor fleksibilitet. Kunden hadde et sterkt ønske om enklere administrasjon av nettsiden sin, og ved å bruke finn.no API ligger nå masterdata om boligene kun ett sted: finn.no. Umbraco henter automatisk nye prosjekter fra finn.no, samt oppdaterer eksisterende dersom det er endringer i tekst, priser, bilder etc. All data som ligger på et boligprosjekt kommer fra finn.no, inkludert bilder og nabolagsprofil.

 

 

I dette prosjektet jobbet vi etter kjernemodellen. Det vil si at før vi startet den visuelle designprosessen, designet vi kjerneinnholdet på nettstedet - sammen med kunden. Dette betyr i praksis å definere hvilke sider eller funksjoner som inneholder forretningsmål og brukermål, samtidig. Disse sidene er typisk de man driver betalt trafikk til. Å jobbe på denne måten gjør at fokuset og innsatsen fra både oss og kunden investeres i sider og funksjonalitet som som gir finasnsielle resultater.

Vi definerte to kjernesider: Prosjekt og enhet under prosjekt. "Det er dette vi lever av" - og dette vi skal konsentrere oss om.

Helt til slutt designes forsiden, kontakt og lignende - og når kunden er med på kjernetankegangen er dette noe man bruker mindre energi og ressurser på.

Bygg innenfra og ut!

Besøk nettsiden her: www.i-bolig.no