Eidsiva

En solid leveranse til et solid konsern

Eidsivas årsrapport for 2019 er lansert. Spire kommunikasjon har stått for idé og konsept, design, tekstutvikling og grafisk produksjon.

Selv om dette var siste året Eidsiva rapporterte som «en drivkraft for Innlandet», er rapportkonseptet tilpasset det nye, fusjonerte Eidsiva, som skal følge den nye visjonen; «en drivkraft for nye muligheter». Etter fusjonen med Hafslund E-CO har Eidsiva to millioner kunder, og er et av de største energi- og infrastrukturselskapene i Norge.

Årsrapporten har i tillegg til finansiell og formell informasjon vektlagt å synliggjøre menneskene, bærekraftambisjonene, kompetansen og satsingene – med den nye visjonen som rettesnor.

Flisa Trykkeri inngikk nylig en ny rammeavtale med Eidsiva, hvor morselskapet Spire kommunikasjon også kommer til å bidra til å utvikle nye muligheter.

Se den digitale årsrapporten her!

Teamet:
Anders Fjeld, rådgiver og prosjektleder
Einar B. Strømstad, rådgiver/konseptutvikler og tekstforfatter
Hildegunn Johansen, AD og grafisk designer